Đã kiểm định & chứng nhận chất lượng
Người mua an tâm với chất lượng sản phẩm đã được Insu kiểm định và chứng nhận chất lượng, ký gửi trưng bày tại cửa hàng Dịch Vụ Insu. Người bán cũng có thể kiểm định và sử dụng dịch vụ hỗ trợ bán sản phẩm trọn gói tại cửa hàng Dịch Vụ.